Lini

Lini albums are available on all popular music streaming platforms, such as, Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal and Deezer.

“Lini” was formed in 1994 by 2nd-generation Latvian-Americans in Minneapolis (USA). The group sings and plays Latvian folk songs, but sometimes also uses melodies from other traditions. All arrangements are their own. “Lini” recorded their first songs on cassette tape in 1996. Their first recording was re-released as a CD in 2006. They made a second recording in 1999 and a third recording together with friends and family in 2009.

“Lini” seldom perform together anymore because the members no longer all live in the same city. They come together for special occasions and actively participate in Latvian folk music groups near their homes, notably, “Teiksma” in Minneapolis.

Ingrīda Erdmanis – voice, violin
Amanda Zaeska – voice, recorder, guitar
Gunta Pone – voice, clarinet, percussion
Zinta Pone – voice, accordion, kokle, guitar, percussion

Lini ieraksti ir pieejami visās populārās mūzikas straumēšanas platformās, tai skaitā, Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal un Deezer.

Grupa “Lini” darbojas kopš 1994. gada, kad to Mineapolē, ASV, izveidoja trimdas latviešu mūziķes, kuŗām ļoti tuvas ir latviešu tradīcijas un folklora. Lini dzied un spēlē latviešu tautas dziesmas pašu aranžējumos, reizēm izmantojot arī citu tautu melodijas. Pirmais ieraksts grupai iznāca 1996. gadā, otrais 1999. gadā, un trešais ieraksts, iedziedāts kopā ar draugiem, iznāca 2009. gadā. Grupas dalībnieces tagad dzīvo gan Amerikā, gan Latvijā un visas kopā sanāk reti.

Ingrīda Erdmanis – balss, vijole
Amanda Zaeska – balss, blokflautas, ģitāra
Gunta Pone – balss, klarnete, perkusijas
Zinta Pone – balss, akordeons, kokle, ģitāra, perkusijas


Lini and Friends Sing Popular Latvian Folk Songs

About this recording

When our parents and grandparents were forced to leave Latvia during World War II, among the few things they could take with them were their folk songs. During the early years of exile in the Displaces Persons (DP) camps and later in their adopted homelands, not a single celebration, party, or gathering took place without singing. Latvians continue to sing these well known songs and pass them on to their children and grandchildren.

“Lini” was established by four 2nd-generation Latvian-Americans in 1994. In this recording they have compiled the most popular folk songs sung in the Minneapolis, MN, and other North American Latvian communities. The collection includes serious songs, humorous songs, children’s songs, lvoe songs, orphans’ songs, and lullabies. “Lini” learned these songs from their parents and grandparents and also at weekend Latvian language schools and have recorded them together with friends in Minneapolis. This recording is intended to help Latvians abroad relive and remember the songs they grew up with and also as educational material for younger Latvians.

To order an actual compact disc (includes booklet with texts to all songs), contact Zinta Pone at zintapone@yahoo.com.

Par šo ierakstu

Kad mūsu vecāki un vecvecāki Otrā pasaules kaŗa laikā bija spiesti atstāt Latviju, viņi, nevarēdami daudz mantu ņemt līdzi, tomēr paņēma sevī līdzi ļoti daudz tautas dziesmu. Tās viņi sākuma gados dziedāja “dīpīšu” nometnēs Vācijā, vēlāk katrā ballītē, sanākšanā vai svinībās savās jaunajās mītnes zemēs. Nākamā paaudze tās mācījās no saviem vecākimeun vietējās latviešu skolās. Turpināsim šīs labi pazīštamās dziesmas dziedāt, un mācīsim tās tālāk saviem bērniem un mazbērniem!

Linus dibināja četras otrās paaudzes Amerikas latvietes, 1994. gadā. Viņas tautas dziesmas iemācījās no vecākiem un vecvecākiem un latviešu valodas skolās. Dažādās trimdas kopienās iemīļoja dažādas dziesmas un arī ierada dziedāt ar savām melodiju un tekstu variācijām. Šajā ierakstā apkopotas trimdā visbiežāk dziedātās tautas dziesmas, ierakstītas kopā ar “Linu” latviešu draugiem Mineapolē, ASV. Klausoties ierakstu, varēsit kavēties atmiņās, mācīties dziesmas, kā arī dziedāt līdzi.

Lai pasūtītu īstu, taustāmu disku (kam klāt ir grāmatiņa ar visu dziesmu tekstiem), rakstīt Zintai Ponei: zintapone@yahoo.com.


Lini I

About this recording

The first recording by “Lini”, from 1996.

This site connects to Bandcamp, where you can download the songs or album in a variety of formats. To order an actual compact disc (includes booklet with texts to all songs), contact Zinta Pone at zintapone@yahoo.com.

Par šo ierakstu

Pirmais “Linu” ieraksts, no 1996. gada.

Lai pasūtītu īstu, taustāmu disku (kam klāt ir grāmatiņa ar visu dziesmu tekstiem), rakstīt Zintai Ponei: zintapone@yahoo.com.