Baznīcas dziesmas / Hymns

About this recording

This recording is also available on all popular music streaming platforms, such as Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal and Deezer.

Accompaniments for well-known Latvian hymns played by Tabita and Amanda.

Tabita Urdze – piano
Amanda Zaeska – recorders, accordion

This project was initiated by Rev. Gita Putce, who encountered the problem that several smaller Latvian congregations abroad have experienced, namely, the lack of an organist for church services. These congregations use specially recorded piano or organ accompaniments on cassette tape or compact disc.

Thus, Tabita (Gita’s daughter) and Amanda (Gita’s daughter-in-law) began preparing recordings of popular hymns. The main instrument is piano, but the recorder and accordion are added to many of the recordings to enhance the sound. The goal of this project is not to create “academic” virtuoso performances; instead, Tabita and Amanda play hymns in a warm, approachable manner that takes into account the actual needs of congregations, for example, by transposing certain hymns to lower keys.

Financial support granted by the Latvian Evangelical Lutheran Church in Great Britain allowed us to start this project.

All songs are freely available; listen to them online at Bandcamp. Download individual songs for free by clicking “Download” or buy the full album by clicking “Buy now”.

For all songs we have recorded three verses. If you want to add or remove a verse, use an audio editing programme such as “Audacity” (freely available at http://audacity.sourceforge.net/). Open the downloaded song, select the second verse, select “Copy” in the menu, left click between two verses and then select “Paste”. In order to remove a verse, select “Cut” instead of “Copy”.

All songs are published under a “Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported” license. This means that you can freely use them for non-commercial purposes, giving appropriate credit. You are also allowed to remix, transform or build upon the material, but you must distribute your contributions under the same license as the original. Find detailed information about this license here: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Please share your suggestions, feedback and requests by mailing us at amanda.zaeska@gmail.com

Thank you!

Tabita, Amanda and Toms

Par šo ierakstu

Ieraksts arī ir pieejams visās populārās mūzikas straumēšanas platformās, tai skaitā, Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal un Deezer.

Tabitas un Amandas pavadījumi 57 latviešu trimdas draudzēs pazīstamām baznīcas dziesmām.

Tabita Urdze – klavieres

Amanda Zaeska – blokflautas, akordeons

Projekts tapa pēc mācītājas Gitas Putces iniciatīvas, kura saskārās ar problēmu, ka jau daudzus gadus vairākās mazākās trimdas draudzēs ir bijis jāiztiek dievkalpojumos bez ērģelnieka. Dziesmu pavadījumiem izmantoja īpaši sagatavotus klavieru vai ērģeļu pavadījumus iespēlētus kasetēs un pēdējā laikā arī kompaktdiskos.

Tā Tabita (Gitas meita) un Amanda Zaeska (Gitas vedekla) sāka sagatavot ierakstus ar korāļu melodijām, pamatā izmantojot klavieres, papildinot atsevišķus pavadījumus ar akordeonu un blokflautu. Šī projekta mērķis nav radīt “akadēmiskus”, virtuozus skaņdarbus bet gan emocionāli siltu un draudžu realitātē balstītu baznīcas dziesmu ierakstu, piemēram, transponējot dziesmas vieglāk izdziedamās toņkārtās.

Pateicoties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā atbalstam, varējām uzsākt šo projektu.

Materiāls ir brīvi pieejams katram interesentam. Visas dziesmas varat klausīties tiešsaistē Bandcamp. Varat lejupielādēt atsevišķas dziesmas, piespiežot “Download” pogu, vai visu albumu, piespiežot “Buy now” pogu. Izvēloties “Buy now”, jums tiks piedāvāta iespēja norādīt summu, ko maksāt par šo albumu.

Visām dziesmām esam ierakstījuši trīs pantiņus. Ja gribat noņemt vai pielikt pantiņu, iesakām lietot programmatūru “Audacity”, kas ir brīvi pieejama http://audacity.sourceforge.net/. Atvēriet lejupielādēto dziesmu un ar kreiso peles pogu iezīmējiet otro pantiņu, piespiediet “Copy”, ieklikšķiniet ar kreiso pogu starp diviem pantiņiem, un piespiediet “Paste”. Lai izņemtu pantiņu, “Copy” vietā piespiediet “Cut”.

Visas dziesmas esam publicējuši kā “Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported”. No tā izriet, ka varat tās brīvi izmantot nekomerciālos nolūkos, veicot atsauci uz autoru. Arī jums ir tiesības tās pārveidot un pārpublicēt, veicot atsauci uz oriģinālu un saglabājot tos pašus autortiesību nosacījumus. Detalizētāku informāciju par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, atradīsit šeit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Ja jums ir ieteikumi vai gribat padalīties ar savu atsauksmi, rakstiet mums uz amanda.zaeska@gmail.com.

Paldies!

Tabita, Amanda un Toms