Līgas ph3

Ko dara pasaule nerad​ī​dama

About this recording

The “Līgas pH3” project explores non-traditional performances of traditional singing and the mythical, archetypal and sacred layers of folk songs. Folklore is closely linked with humans’ desire to understand the powerful forces in nature and comprehend one’s place in the world. Nature is beautiful, but it is also ruthless and its powers uncompromising.

Folklore and myth embody the moment right after the creation of the world – something ancient, distant, archaic, at once beautiful and brutal. The air is still full of volcanic dust, the magma has not yet hardened, the mountains are still being born, and the primeval ocean is still boiling. Therefore, for this project Līgas were joined by Kārlis Tone, a well-known musician on the Latvian post-metal scene (Tesa, Anna Kijevā), who added an unusually dark, saturated mood to the group’s vocals, thus bringing folk music into experimental territory.

Izdevēji: biedrība “Onufrijs un Rozaleja”, Nekad ieraksti, 2019.
Ieraksts: studija Hodila, ierakstu inženieris Ģirts Laumanis, producents Kārlis Tone, 2018.
Līgas: Amanda Zaeska, Laura Grīnberga, Līga Kriķe, Līga Eglīte, Līga Kalniņa, Inese Tone.
Viesmūziķi: Kārlis Tone, Artis Avotiņš.
Ierakstā skan: balsis, elektriskā ģitāra, basģitāra, ģīga, akordeons, bungas, bandžo, perkusijas, klavieres, harmonijs.
Vizuālais noformējums: Didzis Upens.
Paldies: Lomikam, Didzim Upenam, Artim Avotiņam, Kristapam Krēsliņam, Madaram Štramdierim, grupai Tesa, Tomam Putniņam, Nirvanai, ģimenēm un draugiem.

Par šo ierakstu

Projekta “Līgas pH3” pamatā ir interese par tradicionālās dziedāšanas netradicionāliem izpildījumiem, kā arī mītiskā, arhetipiskā, sakrālā slāņa meklējumi un izcelšana tautas dziesmās un pašā dziesmu izpildīšanas procesā. Folklora ir cieši saistīta ar cilvēka vēlmi izprast dabas varenos spēkus un apzināties savu vietu šajā pasaulē. Daba ir skaista, bet neapšaubāmi skarba un tās spēki – nepielūdzami.

Folklora un mīts sevī nes mirkli pēc pasaules radīšanas, ko senu, tālu, arhaisku, kas vienlaikus ir gan skaists, gan brutāls. Kad gaisā vēl virmo vulkāniskie putekļi, vēl nav sacietējusi magma, kad vēl krakšķēdami un brakšķēdami dzimst kalni un pirmatnējais okeāns vārās. Tāpēc šajā projektā Līgām pievienojies Latvijas smagās mūzikas aprindās labi zināmais mūziķis Kārlis Tone (Tesa, Anna Kijevā), papildinot Līgu dziedājumu ar tumšām, piesātinātām un neparastām noskaņām un ievedot tautas mūziku eksperimentālās mūzikas teritorijā.

Izdevēji: biedrība “Onufrijs un Rozaleja”, Nekad ieraksti, 2019.
Ieraksts: studija Hodila, ierakstu inženieris Ģirts Laumanis, producents Kārlis Tone, 2018.
Līgas: Amanda Zaeska, Laura Grīnberga, Līga Kriķe, Līga Eglīte, Līga Kalniņa, Inese Tone.
Viesmūziķi: Kārlis Tone, Artis Avotiņš.
Ierakstā skan: balsis, elektriskā ģitāra, basģitāra, ģīga, akordeons, bungas, bandžo, perkusijas, klavieres, harmonijs.
Vizuālais noformējums: Didzis Upens.
Paldies: Lomikam, Didzim Upenam, Artim Avotiņam, Kristapam Krēsliņam, Madaram Štramdierim, grupai Tesa, Tomam Putniņam, Nirvanai, ģimenēm un draugiem.


About this recording

Par šo ierakstu


About this recording

Par šo ierakstu